<p id="uxwvx"></p>

   1. 又粗又黄又猛又爽大片免费
     
     當前位置:進口軸承 >> 新聞中心 >> ,F&F不銹鋼軸承型號對照表
    ,F&F不銹鋼軸承型號對照表
    作者:廣州依納  發表時間:2013-03-04  點擊:98
    孔外園寬帶蓋寬大外園大園寬型號對照舊型號新型號241.2   2422  251.5  1000082S682251.5 6.10.51840082SF682252  SMR52252 6.20.6 SMF52252.32.3  S682ZZ252.32.36.10.6 SF682ZZ252.52.5 2080082SMR52ZZ252.52.56.20.72830082SMF52ZZ262.3  1000092S692262.3 7.50.6 SF692262.3 7.20.61840092 262.53  S692ZZ262.537.50.8 SF692ZZ262.52.5  SMR62ZZ262.52.57.20.6 SMF62ZZ262.82.8 2080092 262.82.87.20.82830092 263.53.5 3080092A 272.52.5 80062SMR72272.5 8.20.7 SMF722733  SMR72ZZ27338.20.7 SMF72ZZ272.8  S602272.8 8.50.7 SF602273.5  S602ZZ273.5 8.50.7 SF602ZZ2.551.5  SMR72X2.552.32.3  SMR72XZZ2.561.8  100008/2.5S682X2.561.81.87.20.5184008/2.5 2.561.8 7.10.5 SF682X2.562.52.5 208008/2.5 2.562.52.57.20.7283008/2.5 2.562.62.6  S682XZZ2.562.62.67.10.8 SF682XZZ2.572.52.5 108009/2.5S692X2.572.52.58.20.7183009/2.5 2.572.5 8.50.7 SF692X2.57338.20.8283009/2.5 2.573.53.5  S692XZZ2.573.53.58.50.9 SF692XZZ2.582.5  SMR82X2.582.5 9.20.6 SMF82X2.5833  SMR82XZZ2.58339.20.6 SMF82XZZ2.582.8  S602X2.582.8 9.50.7 SF602X2.5844  S602XZZ2.58449.50.9 SF602XZZ362  SMR63362 7.20.6 SMF63362.52.5  SMR63ZZ362.52.57.20.6 SMF63ZZ372  1000083S683372 8.10.5 SF683372 8.20.61840083 372.52.5 2080083 372.52.58.20.72830083 3733  S683ZZ37338.10.8 SF683ZZ382.5  SMR83382.5 9.20.6 SMF833833  SMR83ZZ38339.20.6 SMF83ZZ383  1080093S693383 9.50.7 SF693孔外園寬帶蓋寬大外園大園寬型號對照舊型號新型號383 9.50.81830093 3844 2080093S693ZZ38449.50.9 SF693ZZ38449.50.82830093 392.5  SMR93392.5 10.20.6 SMF933944  SMR93ZZ394410.60.8 SMF93ZZ393  13S603393 10.50.7F13SF6033955 80013S603ZZ395510.51830013SF603ZZ3102.52.5 8080023 31044 80023S623ZZ3104411.51830023SF623ZZ31355 80033S633ZZ472  SMR74472 8.20.6 SMF74472.52.5  SMR74ZZ472.52.58.20.6 SMF74ZZ482  SMR84482 9.20.6 SMF844833  SMR84ZZ48339.20.6 SMF84ZZ492.5  1000084S684492.5 10.30.6 SF684492.5 10.60.71840084 4933 2080084 493310.60.82830084 493.53.5  493.53.510.31 4944  S684ZZ494410.31 SF684ZZ4103  SMR1044103 11.30.6 SMF10441044  SMR104ZZ4104411.60.8 SMF104ZZ41144 1080094S694ZZ4114412.51 SF694ZZ41155 2080094 4115512.612830094 41244 80014S604ZZ4124413.51830014SF604ZZ41355 80024S624ZZ41355151830024SF624ZZ41655 80034S634ZZ41655181830034SF634ZZ582  SMR85582 9.20.6 SMF85582.52.5  SMR85ZZ582.52.59.20.6 SMF85ZZ592.5  SMR95592.5 10.20.6 SMF955933  SMR95ZZ593310.20.6 SMF95ZZ5103  SMR1055103 11.20.6 SMF10551044  SMR105ZZ5104411.60.8 SMF105ZZ5113  1000085S6855113 12.50.82830085SF6855113.53.5 2080085 5113.53.512.612830085 51144 3080085KSMR115ZZ5114412.60.8 SMF115ZZ51155  S685ZZ孔外園寬帶蓋寬大外園大園寬型號對照舊型號新型號5115512.51 SF685ZZ51344 1080095S695ZZ513441511830095SF695ZZ51355 2080095 513551512830095 51366  51366151.2 51455 80015S605ZZ51455161 SF605ZZ51455161.2830015 51655 80025S625ZZ51655181830025SF625ZZ51966 80035S635ZZ51966221.2830035SF635ZZ6102.5  SMR1066102.5 11.20.6 SMF10661033  SMR106ZZ6103311.20.6 SMF106ZZ6123  SMR1266123 13.20.6 SMF12661244  SMR126ZZ6124413.60.8 SMF126ZZ6133.5  1000086S6866133.5 1511840086SF68661344 2080086 613441512830086 61355  S686ZZ61355151.1 SF686ZZ61366  61366151.1 61555 1080096S696ZZ61555171.21830095SF696ZZ61566 2080096 61566171.22830096 61577  61577171.2 61666  61766 80016S606ZZ61766191.2830016SF606ZZ61966 80026S626ZZ61966221.5830026SF626ZZ62277 80036S636ZZ62277251.5830036SF636ZZ7112.5  SMR1177112.5 12.20.6 SMF11771133  SMR117ZZ7113312.20.6 SMF117ZZ7133  SMR1377133 14.20.6 SMF13771344  SMR137ZZ7134414.60.8 SMF137ZZ7143.5  1000087S6877143.5 161 SF68771444 2080087 714441612830087 71455  S687ZZ71455161.1 SF687ZZ71466  71466161.1 71755  S697ZZ71755191.2 SF697ZZ71766  71766191.2 71777  71777191.2 71966 80017S607ZZ71966221.5830017SF607ZZ72277 80027S627ZZ孔外園寬帶蓋寬大外園大園寬型號對照舊型號新型號72277251.5830027SF627ZZ72699 80037S637ZZ8122.5  SMR1288122.5 13.20.6 SMF1288123.53.5  SMR128ZZ8123.53.513.60.8 SMF128ZZ8143.5  SMR1488143.5 15.60.8 SMF14881444  SMR148ZZ8144415.60.8 SMF148ZZ8164  1000088S6888164 1811840088SF68881655 2080088S688ZZ81655181.1 SF688ZZ81655181.22830088 81666  81666181.2 81966 1080098S698ZZ81966221.51830098SF698ZZ81977 2080098 81977221.52830098 81999  81999221.5 82277 80018S608ZZ82277251.5830018SF608ZZ8221111  82488 80028S628ZZ82488271.5830028SF628ZZ82899 80038S638ZZ9143  SMR1499143 15.50.8 SMF1499144.54.5  SMR149ZZ9144.54.515.50.8 SMF149ZZ9174  1000089S6899174 1911840089SF68991755 2080089S689ZZ91755191.12830089SF689ZZ92066 1080099S699ZZ92066231.51830099SF699ZZ92077 2080099 92077231.52830099 92477 80019S609ZZ92477271.5830019SF609ZZ92688 80029S629ZZ92688282830029SF629ZZ9301010 80039S639ZZ10153  S670010153 16.50.8 SF6700101544  S6700ZZ10154416.50.8 SF6700ZZ10163.5   10163.5 181 101644  101644181.1 101955 1080800S6800ZZ101955210.81830800SF6800ZZ101966 2080800 101966211.52830800 101977  101977211.5 102055  102066  102266 1080900S6900ZZ102266251.51830900SF6900ZZ102288 2080900 102288251.52830900 102688 80100S6000ZZ102688282830100SF6000ZZ102877  S16001ZZ103099  S6200ZZ10309932.252.25 SF6200ZZ121844  S6701ZZ12184419.50.8 SF6701ZZ122155  S6801ZZ122155231.1 SF6801ZZ122466  S6901ZZ孔外園大外園寬度閉式寬度大園寬閉式大園寬型號對照開式法蘭盤閉式法蘭盤開式閉式1.0163.175 1.191  SR09  1.1913.9675.1561.5882.380.330.787SR0SFR0SR0ZZSFR0ZZ1.3974.7625.9441.9842.7790.5840.787SR1SFR1SR1ZZSFR1ZZ1.9846.357.5182.383.5710.5840.787SR1-4SFR1-4SR1-4ZZSSFR1-4ZZS2.384.7625.9441.588 0.457 SR133SFR133 2.384.7625.944 2.38 0.787 SR133ZZSSFR133ZZS2.387.9389.1192.7793.5710.5840.787SR1-5SFR1-5SR1-5ZZSSFR1-5ZZS3.1756.357.5182.382.7790.5840.787SR144JSFR144JSR144JZZSSFR144JZZS3.1756.357.5182.382.7790.5840.787SR144SFR144SR144ZZSSFR144ZZS3.1757.9389.1192.7793.5710.5840.787SR2-5SFR2-5SR2-5ZZSFR2-5ZZ3.1759.52510.7192.7793.5710.5840.787SR2-6SFR2-6SR2-6ZZSFR2-6ZZ3.1759.52511.1763.9673.9670.7620.762SR2SFR2SR2ZZSFR2ZZ3.17512.7 4.3664.366 SR2A SR2AZZ 3.9677.9389.1192.7793.1750.5840.914SR155SFR155SR155ZZSSFR155ZZS4.7627.9389.1192.7793.1750.5840.914SR156SFR156SR156ZZSSFR156ZZS4.7629.52510.7193.1753.1750.5840.787SR166SFR166SR166ZZSFR166ZZ4.76212.714.3513.9674.9781.0671.067SR3SFR3SR3ZZSFR3ZZ4.76215.875 4.9784.978 SR3A SR3AZZ 6.359.52510.7193.1753.1750.5840.914SR168SFR168SR168ZZSSFR168ZZS6.3512.713.8943.1754.7620.5841.143SR188SFR188SR188ZZSFR188ZZ6.3515.87517.5264.9784.9781.0671.607SR4SFR4SR4ZZSFR4ZZ6.3519.05 5.5587.142 SR4A SR4AZZ 7.93812.713.8943.9673.9670.7870.787SR1810SFR1810SR1810ZZSSFR1810ZZS9.52522.22524.6135.5587.1421.5751.575SR6SFR6SR6ZZSFR6ZZ12.728.57531.126.357.9381.5751.575SR8SFR8SR8ZZSFR8ZZ15.87534.925 7.1428.733 SR10 SR10ZZ 19.0541.275 7.93811.113 SR12 SR12ZZ 寧波軸承有限公司 NINGBO BEARING COMPANY總機電話/TEL:0574-87223344 87222434 87220319 87220519 銷售電話/SALES TEL:0574-87220315 87222422(直撥)87222434 87223344 87220319 87220519(轉分機)采購部電話/TEL:0574-87221977傳真/FAX:0574-87223781地址/ADD:寧波市麗園北路1728號--1736號E-mail:web@bearing.com 網址/WEBSITE:www.bearing.com www..com特種非標軸承網: www.fbearing.com 商標 BRANDS: , 飛帆 F&F[/url]
    上條新聞:馬達和變速箱軸承在汽車制造中 下條新聞:★軸承尺寸方案
     
    最新動態 更多 » 
    ·如何降低由制造因素引起的...
    ·FAG高精密軸承使用說明-廣州...
    ·保持架、滾針熱處理工藝
    ·SKF軸承中變速軸承應用設計?...
    ·陶瓷球軸承在高速主軸單元...
    ·NSK45TAC75BSUG10PN7B絲杠軸承-廣?...
    ·碳素鋼的定義及鋼中五元素
    ·軸承滾子的分類
    ·軸承的潤滑
    ·鋼球精研與超精研常見缺陷
    熱賣型號 更多 » 
    ·NACHI61813N軸承
    ·NSKUCP305軸承
    ·INAK9X12X10TN軸承
    ·NACHI7000C/DT軸承
    ·SWEDISHW6000-2RS1軸承
    ·NACHINJ2317+HJ2317軸承
    ·NACHI33111軸承
    ·TORRINGTONAXK85110軸承
    ·NSK609-RZ軸承
    ·NACHI53428U軸承
    ??版權所有?2009-2018廣州摩根傳動設備有限公司進口軸承博客
    公司地址:廣州白云區白云湖街道大岡西街36號502房 粵ICP備18018363號-4
    24小時熱線:020-86361387 18578786582?
    QQ:291483482 郵箱:mgcdchina@163.com

    粵公網安備 44011102000645號